Compartir '¡Madre como tu ninguna!, exclamo un niño Guajiro-.'

Google Analytics.
Emoji